Welke voedingsstoffen bestaan er allemaal?

Voor iedereen is natuurlijk wel duidelijk dat er zoiets bestaat als voedingsstoffen. In totaal maken we een onderscheid tussen zo’n 50 van deze stoffen die er bekend om staan een vereiste te zijn voor alle levensprocessen. Enkele stoffen die tot deze groep behoren zijn bijvoorbeeld eiwitten evenals koolhydraten en natuurlijk ook een groot aantal vitamines en mineralen. Voor deze stoffen geldt dat ze er bekend om staan een uitermate belangrijke rol te spelen bij tal van fysiologische functies welke zijn vereist voor de levensprocessen van de mens. Ben jij benieuwd om hier meer over te weten te komen? Dan is het zeker aan te raden om vooral verder te blijven lezen.

Waar worden voedingsstoffen precies voor gebruikt?

Zoals de informatie in de inleiding reeds aangeeft kan er in de praktijk worden vastgesteld dat voedingsstoffen een vereiste zijn voor verschillende belangrijke levensprocessen van de mens. Concreet gaat het hierbij in eerste instantie om zowel de opbouw als de reparatie van ons lichaam. Daarnaast spelen ze echter ook een belangrijke rol op vlak van energievoorziening. Verder is het zo dat deze stoffen eveneens een niet onbelangrijke rol spelen bij het regelen van de processen die plaatsvinden in het lichaam. 

Welke stoffen rekenen we tot deze groep? 

Voor ons lichaam geldt dat ze er niet in slaagt om verschillende stoffen niet zelf aan te maken. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld vitamine D. Andere bestanddelen die deel uitmaken van onze voeding zijn water en voedingsvezels. Bovendien spreekt het voor zich dat er in onze voeding ook nog heel wat andere stoffen zijn terug te vinden. Voor deze stoffen geldt dat ze niet noodzakelijk zijn, maar wel een bepaalde impact kunnen hebben op onze gezondheid. Het gaat hierbij dan om zogenaamde bio actieve stoffen. Voor deze stoffen geldt dat ze op moment van schrijven nog niet tot de categorie van de voedingsstoffen worden gerekend.

Wat zijn macrovoedingsstoffen? 

Dat er heel wat onderverdelingen worden gemaakt binnen de groep van de voedingsstoffen wordt meteen duidelijk wanneer we het hebben over bijvoorbeeld eiwitten, vetten en koolhydraten. Hiervoor geldt namelijk dat ze worden bestempeld als zogenaamde macrovoedingsstoffen. Een andere benaming hiervoor is macronutriënten. Van ons lichaam is bekend dat ze hier behoorlijk wat van nodig hebben. Het is omwille van deze reden dat er bij het meten van bijvoorbeeld de hoeveelheid eiwitten, vet evenals koolhydraten wordt gemeten in grammen. 

Voor deze voedingsstoffen geldt dat ze fungeren als de brandstof voor het lichaam. Zonder deze energie kan ze namelijk niet functioneren. Voor eiwitten geldt dat ze eveneens nodig zijn voor niet alleen de opbouw, maar ook voor het onderhoud van onze spieren, organen, hormonen evenals ons zenuwstelsel. Ook voor onze enzymen evenals voor ons bloed zijn ze een vereiste. 

Wat zijn microvoedingsstoffen of micronutriënten?

De laatste groep van voedingsstoffen zijn de zogenaamde microvoedingsstoffen of micronutriënten. Voor deze stoffen waar vitamines, mineralen en spoorelementen toe behoren geldt dat ze geen energie leveren. In plaats daarvan zijn ze evenwel wel noodzakelijk voor het vrijmaken van energie uit de macrovoedingsstoffen evenals voor wat de aminozuren betreft uit eiwit. Daarnaast zijn ze eveneens van cruciaal belang bij het laten verlopen van menig aantal processen in ons lichaam. De hoeveelheden worden bij deze stoffen niet aangegeven in grammen, maar in plaats daarvan in milligrammen of microgrammen.

Aanbevolen artikelen