Wanneer is een kind hoogbegaafd?

Het kan best een zoektocht zijn om vast te stellen waarom je kind anders functioneert dan gemiddeld. In nederland wordt er bij 2,5% van de mensen hoogbegaafdheid vastgesteld, maar waar kunnen we dit op baseren? En hoe kunnen we dit zien bij kinderen? Een hoogbegaafdheid kind kan bijvoorbeeld niet goed presteren op bepaalde vakken op school en kan juist enorm geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp en daar helemaal zijn best voor doen. Hoe kunnen we nu ontdekken of we te maken hebben met slimheid, een leerachterstand in een bepaald gebied, of hoogbegaafdheid?

Slimheid of hoogbegaafdheid?

Feitelijk gezien kunnen we vaststellen dat een kind super intelligent is  bij een IQ van 130 of hoger. Nu is er wel een verschil tussen hoogbegaafdheid en hoge intelligentie. Hoogbegaafdheid omvat naast de hoge IQ score een creatief brein en een enorm doorzettingsvermogen. Het creatieve brein uit zich in het out of the box denken. Waar een kinder zonder hoogbegaafdheid een uitleg krijgt over een som, kan er bij een hoogbegaafd kind allerlei vragen opkomen: Waarom is 2 plus 2 vier? Kunnen we het ook anders optellen? Waarom zou ik dit moeten weten? En waar brengt dit mij? En kunnen we iets veranderen aan de manier waarop wij tellen? Het neemt tijd en aandacht om te herkennen dat we te maken hebben met hoogbegaafdheid. In deze situatie zou er zelfs kunnen worden gedacht dat het kind er niets van begrijpt en bij een test zou het antwoord niet worden goedgekeurd.

Peuter en kleutertijd.

Bij peuters kunnen we hoogbegaafdheid al zien vanaf de peutertijd, hoogbegaafde peuters hebben een voorsprong in motoriek, hebben een goede ruimtelijke orientatie en hebben ze een voorsprong in het herkennen van kleuren en getallen. Ook kunnen ze oorzaak-gevolg relaties al herkennen. Natuurlijk kunnen er, zoals bij elke ontwikkeling bij kinderen, verschillen in zitten of de voorsprong juist zit in de motoriek of in de taalontwikkeling. 

Aanbevolen artikelen