Welke oplossingen zijn er voor complexe problemen in de zorg?

Voor mensen met een eenvoudige zorgvraag wordt het vinden van de juiste zorg steeds makkelijker. Die mensen hoeven immers bij wijze van spreken slechts bij de correcte deur aan te kloppen om te krijgen wat ze nodig hebben. En door de steeds efficiënter wordende zorg wordt die correcte deur makkelijker te vinden. Voor mensen met complexe problemen is dit minder makkelijk. Adviesbureaus zoals Goed geschud helpen bij het vinden van oplossingen van dit probleem.

Het juiste loket

Mensen met een complexe zorgvraag hebben vaak domeinoverstijgende problemen. Dat wil zeggen dat ze niet een duidelijke figuurlijke deur hebben om bij aan te kloppen, maar dat het vaag en verwarrend is waar ze met hun problemen terecht kunnen. Wat hierbij niet helpt is dat ze vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gemeente stuurt ze naar een instantie waarvan ze weer te horen krijgen dat ze ergens anders moeten zijn met hun probleem. Dit is niet alleen enorm frustrerend, het kan soms jaren duren voordat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een adviesbureau zorg en welzijn kan helpen bij het duidelijker maken van zorg bij complexe problemen. Verder is het juiste loket in het leven geroepen. Dit is een instantie die mensen met complexe zorgvragen helpt te vinden waar en hoe ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Individuele behoeften

Ieder mens is verschillend. Dat betekent ook dat ieder mens verschillende behoeften heeft. Dat maakt het vinden van passende zorg vaak erg ingewikkeld. Toch is het cruciaal dat dit wel gebeurt. De enige manier waarop dat zou kunnen is door in te spelen op de individuele behoeften van patiënten. Dit kan door zorginstanties te laten samenwerken. Zo werken ze niet langs elkaar heen maar kijken ze samen naar wat een patiënt nodig heeft.

Aanbevolen artikelen